{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tổ chức Hội thảo lý luận lần thứ 17 giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng:2023-03-31 09:51:38   

Sáng 29/3, Hội thảo lý luận lần thứ 17 giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Kinh nghiệm về sáng tạo quản lý xã hội trong thời đại thông tin hóa”. Đồng chí Lý Thư Lôi, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam tham dự và có bài phát biểu đề dẫn.

 

Đồng chí Lý Thư Lôi cho biết, Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa bế mạc không lâu, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Trung Quốc đã đạt được nhận thức chung quan trọng, chỉ rõ định hướng cho việc không ngừng thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai Đảng và hai nước, cũng như sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao Trung Quốc đã giành được thành tựu vượt bậc trong việc tăng cường và sáng tạo quản lý xã hội, bày tỏ mong cùng Trung Quốc tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp tin cậy hữu nghị, tăng cường giao lưu kinh nghiệm quản lý đất nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước giành được thành quả to lớn hơn nữa.