{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường: Sâu sắc cải cách mở cửa với cường độ lớn hơn, ổn định diện cơ bản của ngành ngoại thương và đầu tư nước ngoài

Ngày đăng:2020-03-16 22:58:38   

 

 

 

  Theo tin Đài chúng tôi: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 13/ nhấn mạnh việc sâu sắc cải cách mở cửa với cường độ lớn hơn, phóng thích tiềm năng tiêu dùng to lớn, ổn định diện cơ bản của ngành ngoại thương và đầu tư nước ngoài, tăng cường động lực phát triển kinh tế.

 

  Cùng ngày, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã khảo sát nền tảng dịch vụ vận hành thị trường và phát triển lưu thông cả nước cũng như cơ chế điều phối ngoại thương và đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, dịch bệnh đã mang lại thách thức rất lớn cho kinh tế toàn cầu, thị trường tài chính quốc tế cũng xuất hiện sự dao động rất lớn. Càng vào những lúc khó khăn, Trung Quốc càng cần tăng thêm cường độ cải cách mở cửa. Cần sớm thực hiện đến nơi đến chốn các chính sách ngoại thương, tiếp tục thúc đẩy tiện lợi hóa thông quan, phát triển các loại hình mới như thương mại điện tử xuyên biên giới, v.v..