{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn

Ngày đăng:2023-03-29 18:08:10   

Ngày 28/3, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Hai bên cho biết sẽ nhân cơ hội 15 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu mật thiết giữa các cấp và các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ hai nước bước lên tầm cao mới.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương

 

Ông Tần Cương cho biết, Trung Quốc đánh giá cao Việt Nam đưa quan hệ với Trung Quốc làm ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại. Hai nước Trung – Việt cần phải tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong lợi ích cốt lõi và vấn đề quan trọng, thực thi chủ nghĩa đa phương thật sự, cùng bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nước đang phát triển.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn

 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam luôn ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, đánh giá cao Trung Quốc đã đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực nói riêng cũng như thế giới nói chung, tin rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai theo đúng thời hạn, xây dựng nước mạnh hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Việt Nam sẽ cùng Trung Quốc đi sâu hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực, chuyển hoá nhận thức chung chiến lược của Nhà lãnh đạo tối cao hai Đảng, hai nước thành càng nhiều thành quả cụ thể.