{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc phóng thành công tàu thám hiểm sao Hỏa đầu tiên – cất bước đi đầu tiên thám hiểm hành tinh

Ngày đăng:2020-07-24 09:32:52   

 

Theo tin Đài chúng tôi: giờ phút ngày 23/7, tại Bãi phóng vũ trụ Văn Xương ở bên bờ biển phía Đông-bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc đã phóng thành công tàu thám hiểm sao Hỏa đầu tiên mang tên Thiên Vấn- bằng tên lửa đẩy Trường Chinh- Y4. Sau khi bay khoảng 2. giây, tên lửa đẩy thành công đưa tàu thám hiểm vào quỹ đạo dự định, bắt đầu hành trình thám hiểm sao Hỏa, cất bước đi đầu tiên của Trung Quốc trong thám hiểm hành tinh.

Tàu thám hiểm Thiên Vấn- sẽ tới gần sao Hỏa sau khoảng tháng bay trên quỹ đạo chuyển tiếp Trái Đất – Sao Hỏa, hoàn thành đến sao Hỏa thông qua "hãm phanh", đi vào quỹ đạo vòng quanh sao Hỏa, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ như đáp xuống sao Hỏa và tuần tra vào lúc thích hợp, tiến hành thám hiểm khoa học sao Hỏa.