{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

阿里云智能于印度尼西亚开设第二个可用区,服务能力翻倍

A-li đám mây thành lập trung tâm dữ liệu thứ hai tại In-đô-nê-xi-a

Ngày đăng:2019-01-10 23:54:40   
 

 

 

 

 

 

 Ngày 9/1, tại Thủ đô Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a, A-li đám mây, mặt bằng điện toán đám mây thuộc Tập đoàn A-li-ba-ba tuyên bố thành lập trung tâm dữ liệu thứ hai tại In-đô-nê-xi-a, nâng gấp hai lần năng lực phục vụ của địa phương. Bên cạnh đó, lần đầu tiên quảng bá "Chương trình tăng tốc toàn cầu vô địch In-tơ-nét", góp phần thúc đẩy "Chương trình tầm nhìn hướng tới số hóa" của In-đô-nê-xi-a. tháng trước, A-li đám mây đã thành lập trung tâm dữ liệu đầu tiên tại In-đô-nê-xi-a. Hiện nay, Mây A-li là nhà khai thác dịch vụ đám mây công cộng toàn cầu hóa duy nhất có trung tâm dữ liệu tại In-đô-nê-xi-a. 

 Sáng cùng ngày, phát biểu tại buổi lễ thành lập, Bộ trưởng Viễn thông và thông tin In-đô-nê-xi-a cho biết, kinh tế số là định hướng phát triển tương lai của In-đô-nê-xi-a. Mục tiêu của chính phủ In-đô-nê-xi-a là thúc đẩy sự trưởng thành của ít nhất doanh nghiệp mới thành lập, đồng thời giúp triệu lao động ngành nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp truyền thống thực hiện số hóa.

 Tổng Giám đốc khu vực Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a của A-li đám mây Trần Đức Lương cho biết, cùng với việc xây dựng mạng ngày một hoàn thiện và khu cộng đồng số hóa phát triển nhanh chóng, thị trường In-đô-nê-xi-a đã tạo cơ hội bất tận cho doanh nghiệp địa phương và toàn cầu.

 Ông Trần Đức Lương cho biết, hai trung tâm dữ liệu sẽ cung cấp độ sử dụng cao hơn và năng lực phòng ngừa thiên tai mạnh hơn, để khách hàng bố trí nhiệm vụ then chốt trong các khu vực có thể sử dụng khác nhau, đồng thời hoàn thành chuyển đổi trong vài giây. Hai trung tâm dữ liệu sẽ cung cấp sản phẩm và dịch vụ điện toán đám mây toàn diện, bao gồm tính toán linh hoạt, kho dữ liệu, mạng lưới, lưu trữ, an toàn, cũng như phương án giải quyết thẳng góc, đáp ứng nhu cầu của các ngành khác nhau. Khu vực có thể sử dụng là chỉ trung tâm dữ liệu có cơ sở hạ tầng gồm điện, mạng In-tơ-nét v.v. độc lập trong cùng một khu vực. Một khu có thể bao gồm một hoặc nhiều khu có thể sử dụng, khi một khu sử dụng xảy ra trục trặc, sẽ không ảnh hưởng tới việc sử dụng của các khu có thể sử dụng khác. Hơn nữa, nhiều khu có thể sử dụng còn có thể cung cấp tính sử dụng và tính mở rộng mạnh hơn.

 "Chương trình tăng tốc toàn cầu vô địch mạng In-tơ-nét" mà A-li đám mây quảng bá đầu tiên tại In-đô-nê-xi-a sẽ góp phần thúc đẩy "chương trình tầm nhìn hướng tới số hóa năm 2020" của chính phủ In-đô-nê-xi-a, tạo cơ hội đào tạo, trợ giúp và huy động vốn cho doanh nghiệp và nhân tài chuyên môn. Dự án này sau đó sẽ mở rộng ra thị trường khác trên thế giới.

 Chiều cùng ngày, A-li đám mây lấy "Lễ hội mua sắm toàn cầu ngày 11/11" của Tập đoàn A-li-ba-ba làm án lệ, tập huấn khoa học công nghệ mới nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử cho đại diện đến từ các doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp khác của In-đô-nê-xi-a.

 A-li đám mây thành lập năm là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thuộc Tập đoàn A-li-ba-ba. Trí tuệ A-li đám mây là mặt bằng điện toán đám mây lớn nhất châu Á, đứng thứ ba về thị phần điện toán đám mây trên toàn cầu, hiện có khu có thể sử dụng tại khu vực toàn cầu. Ngày 15/3/2018, A-li đám mây khu vực In-đô-nê-xi-a mở cửa phục vụ vận hành kinh doanh, trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây công chúng quốc tế đầu tiên vận hành kinh doanh tại In-đô-nê-xi-a.