{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

发挥好宏观政策逆周期调节作用 确保经济运行在合理区间

Phát huy vai trò điều tiết nghịch chu kỳ chính sách vĩ mô đảm bảo kinh tế vận hành

Ngày đăng:2019-01-10 23:53:17   
  

 

 

  Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/1, khi trả lời phóng viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Ninh Cát Triết cho biết, phải quán triệt tốt tinh thần Hội nghị công tác kinh tế Trung ương, phát huy vai trò điều tiết nghịch chu kỳ của chính sách vĩ mô, đảm bảo kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý.

  Ông Ninh Cát Triết cho biết, chúng ta phải thích ứng xu hướng tiêu dùng cư dân nâng cấp, khiến tiêu dùng tiếp tục phát huy vai trò nền tảng đối với sự phát triển kinh tế.

  Trong giai đoạn hiện nay, Trung Quốc vẫn có tiềm năng nhu cầu đầu tư to lớn, điều then chốt là lựa chọn đúng lĩnh vực và dự án.

  Ông cho biết, Trung Quốc sẽ thể theo yêu cầu chủ động thúc đẩy mở cửa đối ngoại trình độ cao, ưu hóa toàn diện môi trường sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy dự án đầu tư nước ngoài quan trọng sớm được triển khai.

  Ông còn cho biết, ưu hóa tăng thêm phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có thể làm dịu khó khăn trong huy động vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.