{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc hoàn thành đơn hàng đầu tiên giao dịch thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới khí thiên nhiên hóa lỏng

Ngày đăng:2023-03-31 09:49:40   

Đơn hàng đầu tiên của Trung Quốc trong giao dịch mua sắm khí thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu thanh toán bằng Nhân dân tệ mới đây đã hoàn thành giao dịch tại Thượng Hải, đánh dấu việc tìm kiếm giao dịch thanh toán bằng Nhân dân tệ xuyên biên giới của Trung Quốc trong lĩnh vực giao dịch dầu khí cất lên một bước mang tính thực chất.

 

Được biết, đơn hàng giao dịch này do Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc và Tập đoàn Dầu khí Total đạt được tại Trung tâm Giao dịch Dầu mỏ và Khí thiên nhiên Thượng Hải, nguồn khí thiên nhiên hóa lỏng đến từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), số lượng hoàn thành giao dịch khí thiên nhiên hóa lỏng thanh toán bằng Nhân dân tệ vào khoảng 65 nghìn tấn.