{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Số lượng cá heo sông Trường Giang tăng lên tới 1249 con

Ngày đăng:2023-03-02 11:36:58   

Ngày 28/2, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc công bố kết quả khảo sát khoa học đối với cá heo sông Trường Giang năm 2022, số lượng đàn giống cá heo sông Trường Giang là 1249 con. So với cuộc khảo sát khoa học lần trước vào năm 2017, số lượng cá heo sông Trường Giang đã có bước ngoặt lịch sử ngừng giảm và tăng trở lại.