{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Sức hấp dẫn Trung Quốc trong nghệ thuật cắt giấy

Ngày đăng:2023-02-08 15:33:51   

Tháng 9/2009, nghệ thuật cắt giấy Trung Quốc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mời các bạn cùng thưởng thức nghệ thuật cắt giấy tỉnh Sơn Tây triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật thủ công Trung Quốc.