{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Cốc Thần Tinh-1 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền

Ngày đăng:2020-11-11 17:43:28   

 

Theo tin Đài chúng tôi: giờ phút ngày 7/11, Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Cốc Thần Tinh- tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, đưa vệ tinh số chòm sao Thiên Khởi lên quỹ đạo dự định.

 

Tên lửa đẩy Cốc Thần Tinh- là tên lửa đẩy thương mại cỡ nhỏ dùng nhiên liệu rắn, có thể đáp ứng nhu cầu phóng vệ tinh siêu nhỏ lên quỹ đạo thấp của Trái đất.

 

Vệ tinh số chòm sao Thiên Khởi được phóng là một phần của chòm sao Thiên Khởi xây dựng mạng lưới vạn vật kết nối Internet, chủ yếu dùng để cung cấp dịch vụ thu thập, truyền tải dữ liệu.