{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Thúc đẩy cải cách ở tầng nấc sâu hơn và thực hiện mở cửa trình độ cao hơn

Ngày đăng:2020-09-02 16:21:30   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/9, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cần thúc đẩy cải cách ở tầng nấc sâu hơn, thực hiện mở cửa trình độ cao hơn, tạo động lực mạnh mẽ cho xây dựng bố cục phát triển mới.

 

Phiên họp lần thứ của Ủy ban Sâu sắc cải cách toàn diện Trung ương Trung Quốc cùng ngày diễn ra tại Bắc Kinh. Hội nghị nêu rõ cần kiên định bất di bất dịch mở rộng mở cửa đối ngoại, thúc đẩy phát triển sáng tạo ngoại thương, ưu hoá môi trường phát triển của ngành ngoại thương.