{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

香港举行2019杰出义工嘉许礼 义工登记人数超130万

Hồng Công tổ chức lễ tuyên dương tình nguyện viên tiêu biểu

Ngày đăng:2019-01-07 14:14:00   

  

 

 

  Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/1, Liên đoàn tình nguyện viên Hồng Công Trung Quốc đã tổ chức "Lễ tuyên dương tình nguyện viên tiêu biểu" lần thứ với sự tham dự của hơn tình nguyện viên. Các tình nguyện viên tề tựu chia sẻ tâm đắc tham gia công việc tình nguyện, tổng kết thành quả của công tác tình nguyện trong một năm qua.

  Hoạt động lần này có chủ đề "truyền bá tình thương, tinh thần tình nguyện lan tỏa khắp thành phố", mang ngụ ý là phạm vi phục vụ của Liên đoàn tình nguyện viên che phủ khắp nơi Hồng Công, hãy để tinh thần tình nguyện quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau lan tỏa khắp mọi nơi Hồng Công.

  Liên đoàn tình nguyện viên Hồng Công thành lập từ năm 2014, có thành viên đoàn thể, hơn đoàn thể tình nguyện viên với hơn nghìn tình nguyện viên, đã tổ chức hơn hoạt động tình nguyện, phục vụ hơn 2, triệu người dân thành phố.