{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Truyền thông nước ngoài: Kinh tế Trung Quốc duy trì xu hướng phục hồi mạnh mẽ, tiếp thêm tính xác định cho kinh tế toàn cầu

Ngày đăng:2020-10-23 12:13:20   

 

 

 

  Theo tin Đài chúng tôi: Trung Quốc thực hiện mức tăng GDP lũy kế trong năm từ âm chuyển sang dương trong Quý III, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của truyền thông nước ngoài.

 

  Tờ "Thời báo Tài chính" Anh đăng bài cho biết,