{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Báo cáo của cơ quan tham vấn Trung Quốc chỉ rõ Chính phủ Trung Quốc áp dụng biện pháp quyết liệt bảo vệ nhân dân toàn cầu, tác động của dịch bệnh đối với kinh tế không hoàn toàn là tiêu cực

Ngày đăng:2020-02-05 22:43:35   

 

 

 

  Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Viện Nghiên cứu vấn đề quốc tế Thượng Hải, Trung Quốc đã ra báo cáo "Trung Quốc chống chủng vi-rút corona mới: Tiến triển và tác động".

 

  Về tác động của dịch bệnh đối với kinh tế Trung Quốc, báo cáo nêu rõ, dịch bệnh lần này có thể tác động trực tiếp tới một số ngành nghề trong ba lĩnh vực gồm dịch vụ, chế tạo và thương mại. Tuy nhiên, tính dẻo dai của kinh tế Trung Quốc cũng không cho phép đánh giá thấp. Xét về ngắn hạn, dịch bệnh lần này không phải gây bất lợi cho tất cả các doanh nghiệp, mà ngược lại sẽ khiến các doanh nghiệp thương mại điện tử, trò chơi trực tuyến và vui chơi giải trí trực tiếp được hưởng lợi. Xét về lâu dài, là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tiềm năng to lớn của Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế loại hình mới gồm năng lực tiêu dùng, đô thị hoá, 5G và trí tuệ nhân tạo đều không biến mất bởi dịch bệnh.