{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tổng Bí thư Tập Cận Bình bắt đầu bố trí xây dựng số hóa từ 20 năm trước

Ngày đăng:2021-05-17 17:20:18   


   “Áp dụng dữ liệu lớn thúc đẩy an sinh xã hội và cải thiện dân sinh”, trong bố cục chiến lược xây dựng “Trung Quốc số hoá” của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, nhân dân luôn là vai chính. Nhân Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới (17-5), chúng ta cùng tìm hiểu Tổng Bí thư Tập Cận Bình bố trí như thế nào xây dựng “Trung Quốc số hóa”

Ngay từ những năm giao thoa thế kỷ máy tính, In-tơ-nét chưa được phổ cập rộng rãi, công nghệ thông tin không ngừng đổi mới, làn sóng tin học hóa toàn cầu trào dâng. Năm 2000, đồng chí Tập Cận Bình khi đó giữ chức Tỉnh trưởng Phúc Kiến trước tiên nêu ý tưởng chiến lược xây dựng “Phúc Kiến số hóa”.

     Đây là một bức thư của 20 năm trước, chứng kiến một quãng thời gian mở ra con đường tìm tòi “Phúc Kiến số hóa”. Tháng 9 năm 2000, Viện sĩ Viện Khoa học Âu - Á, Phó Hiệu trưởng Đại học Phúc Châu Vương Khâm Mẫn vừa từ nước ngoài về không lâu đã khởi thảo và hoàn thành “Thư kiến nghị dự án ‘Phúc Kiến số hóa’” và “Phương án khung tổng thể ‘Phúc Kiến số hóa’”, đồng thời đã trình lên chính quyền tỉnh Phúc Kiến.

    Bức thư này đã dẫn đến sự quan tâm của đồng chí Tập Cận Bình, tháng 10 năm 2000, đồng chí viết phê duyệt và chỉ thị dài khoảng một trang giấy, trong đó có những điểm chủ chốt như sau: Xây dựng “Phúc Kiến số hóa” có ý nghĩa quan trọng, chính quyền tỉnh cần phải dốc sức ủng hộ. Thực thi chiến lược chấn hưng tỉnh bằng khoa học và giáo dục, cần phải chiếm lấy điểm cao khoa học công nghệ; xây dựng “Phúc kiến số hóa”, chính là một trong những điểm cao khoa học công nghệ quan trọng nhất trong thế giới ngày nay.

    Chỉ sau nửa tháng có lời phê duyệt này, “Phúc Kiến số hóa” được đưa vào kiến nghị đề cương “Quy hoạch 5 năm lần thứ 10” của Tỉnh ủy. Đây là lần đầu tiên “Phúc Kiến số hóa” ra mắt công chúng.

   Hai tháng sau, đồng chí Tập Cận Bình chủ trì triệu tập hội nghị chính quyền tỉnh, quyết định thành lập Tiểu ban lãnh đạo xây dựng “Phúc Kiến số hóa” và đảm nhiệm trưởng ban.

   Năm 2012, Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc nâng cấp dự án xây dựng “Phúc Kiến số hóa” thành công trình kiểu mẫu phát triển khoa học tin học hóa khu vực, “Phúc Kiến số hóa” được nâng cấp trở thành công trình thí điểm quốc gia, từng bước từ “người khác không có, ta có” bước sang “người khác đã có, ta dẫn đầu”.

  “Để ‘Phúc Kiến số hóa’ sát với xã hội, sát với quần chúng, sát với cuộc sống”, “Để quần chúng nhân dân chia sẻ thành quả xây dựng ‘Phúc Kiến số hóa’. Kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, đây là quan điểm mà đồng chí Tập Cận Bình trước sau như một kiên trì khi thúc đẩy xây dựng số hóa trong những năm làm việc tại Phúc Kiến”, cũng là quan điểm quán xuyến từ đầu chí cuối sau khi đồng chí đảm nhiệm lãnh đạo nhà nước Trung Quốc.

     Xây dựng “Trung Quốc số hóa”, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, “cần phải áp dụng dữ liệu lớn thúc đẩy an sinh xã hội và cải thiện dân sinh”, “Thúc đẩy ‘In-tơ-nét+giáo dục’, ‘In-tơ-nét+y tế’, ‘In-tơ-nét+văn hóa’, v.v, để nhân dân đỡ phải đôn đáo nhiều chuyến, dữ liệu đỡ phải chuyển nhiều vòng’’;

   Tăng cường phục vụ dân sinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình yêu cầu, thúc đẩy phổ cập và ứng dụng dữ liệu lớn các lĩnh vực giáo dục, việc làm, an sinh xã hội, y tế y dược, nhà ở, giao thông, v.v, khai thác sâu sắc các loại ứng dụng mang lại tiện ích cho người dân.

   Hiện nay dữ liệu lớn được áp dụng rộng rãi trong cuộc sống của người dân: tại các cửa hàng tạp hóa nhỏ, qua máy nhận dạng khuôn mặt có thể thanh toán; ra ngoài làm việc, dữ liệu thay người “chạy trên đường”, tiết kiệm lượng lớn giá thành thời gian. Mọi người mượn dữ liệu lớn phòng chống dịch Covid-19 khoa học: Báo cao dữ liệu lớn cập nhật dịch Covid-19, theo dõi tình hình của người từng tiếp xúc với người mắc Covid-19, huy động thông minh nguồn lực phòng hộ y tế...

                                                                                Nguồn: Crionline