{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

横县茉莉花茶、北海生蚝等广西12个特色产品列入中欧地理标志协定互认清单

12 đặc sản của Quảng Tây gồm trà hoa nhài huyện Hoành, hàu sống Bắc Hải… được đưa vào danh sách công nhận sản phẩm lẫn nhau trong Thỏa thuận bảo hộ chỉ dẫn địa lý Trung Quốc - EU 

Ngày đăng:2021-03-24 09:08:25   


    Gần đây, 12 sản phẩm chỉ dẫn địa lý gồm xoài Bách Sắc, Quảng Tây, trà Tây Sơn, Quế Bình, trà hoa nhài huyện Hoành, quả la hán Quế Lâm, trà mao tiêm Đàm Đường, nhộng tằm Nghi Châu, trà Lục Bảo, trà Bạch Hào, Lăng Vân, trà Cô Liêu, hàu sống Bắc Hải, nhãn Bác Bạch, quất Dung An… được đưa vào danh sách công nhận sản phẩm lẫn nhau trong Thỏa thuận bảo hộ chỉ dẫn địa lý Trung Quốc .
    Chỉ dẫn địa lý là nhãn hiệu nhận biết nguồn gốc sản phẩm của một khu vực, chất lượng và danh tiếng của sản phẩm đều tùy thuộc vào yếu tố tự nhiên và nhân văn của khu vực cụ thể này. Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU đã chính thức ký kết “Thỏa thuận bảo hộ và hợp tác chỉ dẫn địa lý giữa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên minh châu Âu”, và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Việc bảo hộ được chia thành 2 đợt, đợt 1 mỗi bên 100 sản phẩm, đợt 2 mỗi bên 175 sản phẩm.
                                                        
                          (Nguồn:Tạp chí Hoa Sen, Ngzb.com, ảnh: Hoàng Tiếu Hoa)