{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Thủ tướng Trung Quốc: Đẩy nhanh xây dựng Cảng thương mại tự do đặc sắc Trung Quốc

Ngày đăng:2023-03-31 09:46:58   

Ngày 29/3, khi điều tra nghiên cứu tại tỉnh Hải Nam, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh, phải kiên trì cải cách mở cửa, xây dựng Cảng thương mại tự do Hải Nam chất lượng cao và tiêu chuẩn cao.

Trong khi điều tra nghiên cứu, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, cần phải đẩy nhanh việc xây dựng Cảng thương mại tự do đặc sắc Trung Quốc có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

 

Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh Hải Nam sẽ thiết lập sơ bộ hệ thống chế độ chính sách cảng thương mại tự do với trọng điểm là tạo tiện lợi cho thương mại và đầu tư tự do. Đến năm 2035, sẽ trở thành vùng cao điểm mới của nền kinh tế mở của Trung Quốc, đến giữa thế kỳ 21 sẽ hoàn thành xây dựng toàn diện cảng thương mại tự do trình độ cao có tầm ảnh hưởng quốc tế khá lớn.