{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Các sản phẩm trưng bày trị giá hơn 8,7 triệu USD tham gia Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 3 đã thông quan và nhập cảnh Trung Quốc

Ngày đăng:2020-10-26 19:55:18   

 

  Theo tin Đài chúng tôi: Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ sẽ diễn ra vào đầu tháng ở Thượng Hải. Ngày 25/10, tại Bắc Kinh, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc cho biết, Hải quan Thượng Hải thúc đẩy ưu hóa và nâng cấp hệ thống trưng bày sản phẩm của Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 3, lần đầu tiên thực hiện sản phẩm trưng bày nhập cảnh "thông quan không giấy", và tích cực thúc đẩy hội nhập trực tuyến và ngoại tuyến, hiện nay đã có các sản phẩm trưng bày trị giá hơn 8, triệu USD thông quan và nhập cảnh Trung Quốc.

 

  Nhằm vào yêu cầu liên quan phòng chống dịch bệnh, để tăng cường kiểm soát rủi ro an toàn, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã dỡ bỏ cho phép các sản phẩm động thực vật, thực phẩm chưa qua kiểm nghiệm kiểm dịch làm thủ tục nhập cảnh đặt biệt tham gia Hội chợ triển lãm.

 

  Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ vẫn tổ chức ngoại tuyến làm chính, diện tích trưng bày rộng hơn so với lần trước, việc bố trí gian hàng cũng khá hơn.