{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

240 Học viện Khổng Tử mở giáo trình Đông y và Thái cực quyền

Ngày đăng:2020-07-30 11:47:27   

 

 

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu thống kê của Cục Quản lý Đông y dược Quốc gia Trung Quốc cho thấy, tính đến tháng năm 2019, toàn thế giới đã có Học viên Khổng Tử và Lớp Khổng Tử Đông y, Học viện Khổng Tử mở giáo trình giảng dạy Đông y và Thái cực quyền tại quốc gia, số học viên đăng ký lên tới nghìn, nghìn lượt người tham dự hoạt động trải nghiệm liên quan.

Hiện nay, Đông y dược đã quảng bá vào nước và vũng lãnh thổ trên thế giới, tính đến tháng năm 2019, Trung tâm hải ngoại Đông y dược và cơ sở trong nước triển khai hợp tác với gần nước, lũy kế thành lập dự án hợp tác, đào tạo nhân viên chuyên nghiệp nước ngoài hơn nghìn lượt người.