{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Gắn biển thành lập Phòng thí nghiệm sáng tạo ứng dụng chuỗi khối Trung Quốc – ASEAN – thúc đẩy hợp tác kinh tế số

Ngày đăng:2020-07-24 09:36:50   

 

 

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 20/7, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc đã gắn biển thành lập Phòng thí nghiệm sáng tạo ứng dụng chuỗi khối Trung Quốc – ASEAN nhằm tiếp tục thúc đẩy xây dựng Quảng Tây số và Cảng thông tin Trung Quốc – ASEAN, thúc đẩy hợp tác kinh tế số Trung Quốc – ASEAN.

Công nghệ chuỗi khối là cuộc cách mạng công nghệ thế hệ mới và ngành nghề chiến lược mới nổi.

Năm là Năm Hợp tác kinh tế số Trung Quốc – ASEAN, Tổng Giám đốc Công ty TNHH cổ phần Cảng thông tin Trung Quốc – ASEAN Lỗ Đông Lượng cho biết, chuỗi khối hiện là điểm nóng phát triển sáng tạo kinh tế số tại Trung Quốc, khu vực ASEAN và phạm vi toàn cầu, Quảng Tây sẽ xây dựng Phòng thí nghiệm sáng tạo ứng dụng chuỗi khối Trung Quốc – ASEAN thành danh thiếp mới mở cửa hợp tác kinh tế số trong khu vực nhân dịp Năm Hợp tác.