{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Mạng thông tin chính vụ Nam Ninh – phiên bản tiếng Việt

Ngày đăng:2020-07-24 09:40:21   

 

 

Mới đây, thành phố Nam Ninh đã tổ chức lễ ký kết dự án tập trung, 18 dự án “Doanh nghiệp Trung ương nhập Quế” với tổng vốn đầu tư khoảng 144,2 tỷ nhân dân tệ đã được ký kết và đóng trụ sở tại Nam Ninh. Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị và Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã gặp đoàn do Tổng giám đốc và Đổng sự Vương Tường Minh của Tập đoàn Hoa Nhuận dẫn đầu, và chứng kiến việc ký kết hợp đồng.

Đồng chí Vương Tiểu Đông hoan nghênh các doanh nghiệp Trung ương như Hoa Nhuận đầu tư vào Nam Ninh, và bày tỏ lời cảm ơn đối với các doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội của Nam Ninh. Đồng chí Vương Tiểu Đông nói rằng, thành phố Nam Ninh luôn coi các hoạt động “Ba loại doanh nghiệp nhập Quế” là điểm khởi đầu quan trọng để thực hiện toàn diện chiến lược lớn mạnh thủ phủ và thực hiện thu hút đầu tư trong suốt cả năm, tập trung vào các ngành công nghiệp chính và phương thức sáng tạo để thực hiện thu hút đầu tư chính xác. Đồng chí Vương Tiểu Đông hy vọng hai bên sẽ tận dụng cơ hội ký kết lần này, bám sát xoay quanh các ngành công nghiệp chính như thông tin điện tử, sản xuất thiết bị tiên tiến và y dược sinh vật, mở rộng các lĩnh vực hợp tác, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án, và thúc đẩy dự án đạt được kết quả sớm. Thành phố Nam Ninh sẽ tiếp tục ưu hóa môi trường kinh doanh, tận tâm, tận tình làm tốt các dịch vụ chi tiết, để đạt được sự hợp tác cùng có lợi.

Mới đây, thành phố Nam Ninh đã tổ chức lễ ký kết dự án tập trung, 18 dự án “Doanh nghiệp Trung ương nhập Quế” với tổng vốn đầu tư khoảng 144,2 tỷ nhân dân tệ đã được ký kết và đóng trụ sở tại Nam Ninh. Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị và Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã gặp đoàn do Tổng giám đốc và Đổng sự Vương Tường Minh của Tập đoàn Hoa Nhuận dẫn đầu, và chứng kiến việc ký kết hợp đồng.

Đồng chí Vương Tiểu Đông hoan nghênh các doanh nghiệp Trung ương như Hoa Nhuận đầu tư vào Nam Ninh, và bày tỏ lời cảm ơn đối với các doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội của Nam Ninh. Đồng chí Vương Tiểu Đông nói rằng, thành phố Nam Ninh luôn coi các hoạt động “Ba loại doanh nghiệp nhập Quế” là điểm khởi đầu quan trọng để thực hiện toàn diện chiến lược lớn mạnh thủ phủ và thực hiện thu hút đầu tư trong suốt cả năm, tập trung vào các ngành công nghiệp chính và phương thức sáng tạo để thực hiện thu hút đầu tư chính xác. Đồng chí Vương Tiểu Đông hy vọng hai bên sẽ tận dụng cơ hội ký kết lần này, bám sát xoay quanh các ngành công nghiệp chính như thông tin điện tử, sản xuất thiết bị tiên tiến và y dược sinh vật, mở rộng các lĩnh vực hợp tác, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án, và thúc đẩy dự án đạt được kết quả sớm. Thành phố Nam Ninh sẽ tiếp tục ưu hóa môi trường kinh doanh, tận tâm, tận tình làm tốt các dịch vụ chi tiết, để đạt được sự hợp tác cùng có lợi.

Mới đây, thành phố Nam Ninh đã tổ chức lễ ký kết dự án tập trung, 18 dự án “Doanh nghiệp Trung ương nhập Quế” với tổng vốn đầu tư khoảng 144,2 tỷ nhân dân tệ đã được ký kết và đóng trụ sở tại Nam Ninh. Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị và Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã gặp đoàn do Tổng giám đốc và Đổng sự Vương Tường Minh của Tập đoàn Hoa Nhuận dẫn đầu, và chứng kiến việc ký kết hợp đồng.

Đồng chí Vương Tiểu Đông hoan nghênh các doanh nghiệp Trung ương như Hoa Nhuận đầu tư vào Nam Ninh, và bày tỏ lời cảm ơn đối với các doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội của Nam Ninh. Đồng chí Vương Tiểu Đông nói rằng, thành phố Nam Ninh luôn coi các hoạt động “Ba loại doanh nghiệp nhập Quế” là điểm khởi đầu quan trọng để thực hiện toàn diện chiến lược lớn mạnh thủ phủ và thực hiện thu hút đầu tư trong suốt cả năm, tập trung vào các ngành công nghiệp chính và phương thức sáng tạo để thực hiện thu hút đầu tư chính xác. Đồng chí Vương Tiểu Đông hy vọng hai bên sẽ tận dụng cơ hội ký kết lần này, bám sát xoay quanh các ngành công nghiệp chính như thông tin điện tử, sản xuất thiết bị tiên tiến và y dược sinh vật, mở rộng các lĩnh vực hợp tác, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án, và thúc đẩy dự án đạt được kết quả sớm. Thành phố Nam Ninh sẽ tiếp tục ưu hóa môi trường kinh doanh, tận tâm, tận tình làm tốt các dịch vụ chi tiết, để đạt được sự hợp tác cùng có lợi.