{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Cảng Thương mại tự do Hải Nam sẽ mang lại cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Ngày đăng:2020-06-09 16:06:06   

 

 

 

  Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/6, Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức họp báo, giải thích tỷ mỷ về "Biện pháp tổng thể thiết kế Cảng Thương mại tự do Hải Nam", truyền đi tín hiệu rõ rệt: Trước bối cảnh dịch COVID- khiến kinh tế thế giới suy thoái, chống toàn cầu hoá và chủ nghĩa bảo hộ ngóc đầu, Trung Quốc vẫn đi theo nhịp điệu đã xác định, tiếp tục thúc đẩy mở cửa đối ngoại với trình độ cao hơn, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy toàn cầu hoá kinh tế.

 

  Theo quy hoạch, đến năm 2025, môi trường kinh doanh của Hải nam tổng thể đạt trình độ hàng đầu Trung Quốc, đến năm 2035, Cảng Thương mại tự do Hải Nam sẽ trở thành điểm cao kinh tế mở cửa của Trung Quốc.

 

  Điều đáng chú ý là, việc quy hoạch xây dựng Cảng Thương mại tự do Hải Nam là một tổ hợp công nghiệp hiện đại, có triển vọng bổ sung lẫn nhau với cảng Thương mại tự do xung quanh, phát triển nhịp nhàng, hình thành hợp lực, thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực và toàn cầu.