{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

澳门与内地修订CEPA服务贸易协议

Ma Cao và Nội địa Trung Quốc sửa đổi “Thỏa thuận Thương mại dịch vụ CEPA”, sâu sắc hơn nữa tự do hóa thương mại dịch vụ

Ngày đăng:2019-11-21 23:28:27   
Ngày 20/11, tại Ma Cao, Trung Quốc, Ma Cao và Nội địa Trung Quốc đã ký “Thỏa thuận về sửa đổi ‘Thỏa thuận Thương mại dịch vụ CEPA’”. Thỏa thuận sửa đổi sẽ sâu sắc hơn nữa tự do hóa thương mại dịch vụ giữa nội địa Trung Quốc và Ma Cao, tăng cường giao lưu và hợp tác kinh tế thương mại hai bên, ủng hộ và khuyến khích các giới Ma Cao tham gia xây dựng Vùng vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao, thúc đẩy kinh tế Ma Cao phát triển đa nguyên vừa phải. Thỏa thuận sửa đổi sẽ chính thức thực thi từ ngày 1/6/2020.

Theo Thỏa thuận sửa đổi, cơ quan dịch vụ Ma Cao hoàn toàn được hưởng đãi ngộ quốc dân của nội địa từ 62 cơ quan tăng lên đến 69 cơ quan.