{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Hải Dương 1D

Ngày đăng:2020-06-11 16:28:56   

 

 

 

  Theo tin Đài chúng tôi: giờ ngày 11/6, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Hải Dương 1D bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên. Vệ tinh này và vệ tinh Hải Dương 1C sẽ hình thành chòm sao vệ tinh biển dân sự biển đầu tiên của Trung Quốc, nâng cao năng lực quan trắc hữu hiệu đối với màu nước biển, tài nguyên bờ biển và môi trường sinh thái của Trung Quốc với mức lớn, sẽ mở ra thời đại mới trù tính chung phát triển trên bộ và trên biển vệ tinh tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc, hỗ trợ xây dựng nước mạnh về biển.

 

  Đây là lần phóng thứ của xê-ri tên lửa đẩy Trường Chinh.