{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Hội chợ giao dịch thành quả công nghệ cao quốc tế Trung Quốc lần thứ 22 diễn ra tại Thâm Quyến-Lần đầu tiên lập khu 5G ứng dụng thương mại

Ngày đăng:2020-11-12 14:24:52   

 

 

Theo Tân Hoa xã: Hội chợ giao dịch thành quả công nghệ cao quốc tế Trung Quốc lần thứ diễn ra tại Thâm Quyến từ ngày 11-15/11. Hội chợ giao dịch lần này áp dụng hình thức kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến, cả thảy có quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia triển lãm ngoại tuyến, quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia triển lãm online. Các nước Lúc-xăm-bua, Montenegro, Xlô-vê-ni-a, U-ru-goay lần đầu tiên tham gia triển lãm.

 

Hội chợ giao dịch lần này lần đầu tiên lập khu 5G ứng dụng thương mại, có hơn doanh nghiệp trong và ngoài nước, gần nghìn dự án   giam gia triển lãm, có hơn hoạt động.