{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

甘肃唯美雪景

Tuyết rơi tại vòng chăn nuôi ngựa ở huyện Sơn Đan

Ngày đăng:2019-01-22 00:40:53   
  

 

  Gần đây, huyện Sơn Đan, thành phố Trương Dịch, tinh Cam Túc, Trung Quốc có thời tiết rơi tuyết, những ngựa, bò và cừu trên đồng cỏ tô điểm thành một bức tranh phong cảnh tươi đẹp của vùng cao nguyên trong mùa đông.