{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

哈尔滨火车站改造后运营

Ga Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc đi vào hoạt động sau khi hoàn thành cải tạo

Ngày đăng:2018-12-28 13:45:51   
  

 

  Ngày 25/12, Ga Cáp Nhĩ Tân ở cực bắc mạng lưới đường sắt cao tốc " ngang dọc" của Trung Quốc đã khánh thành và đi vào vận hành sau khi hoàn thành cải tạo. Ga Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc được xây dựng vào năm 1899, từng được xây mở rộng và cải tạo lần, lần cải tạo này bắt đầu từ tháng 11/ và kết thúc vào tháng 12/2018.