{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Tổ chức Lễ khánh thành công trình giai đoạn I và khởi công công trình giai đoạn II Dự án Trung tâm logistics nông sản thành phố Đông Hưng

Ngày đăng:2023-02-10 18:02:50   

Ngày 6 tháng 2 năm 2023, tổ chức Lễ khánh thành công trình giai đoạn I và khởi công công trình giai đoạn II Dự án Trung tâm logistics nông sản thành phố Đông Hưng. Dự án này nằm ở phía Tây Bắc khu đô thị thành phố Đông Hưng, dự kiến diện tích sử dụng đất là 771.68 mẫu.