{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Mậu dịch biên giới phục hồi nhanh chóng

Ngày đăng:2023-02-09 17:49:36   

Ngày 15 tháng 1 năm 2023, tại Khu chợ biên mậu thành phố Đông Hưng, chỉ số kim ngạch giao dịch trong ngày đạt 0,11 tỷ nhân dân tệ và chỉ số số phiếu giao dịch trong ngày đạt 13888 phiếu, hai chỉ số đều phá kỷ lục lịch sử.