{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

中国—世卫组织新冠病毒溯源 联合研究报告发布

Công bố Báo cáo nghiên cứu chung của Trung Quốc - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về truy tìm nguồn gốc của vi-rút SARS-CoV-2

Ngày đăng:2021-04-01 16:23:58      Ngày 30 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới công bố Báo cáo nghiên cứu chung của Trung Quốc - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về truy tìm nguồn gốc của vi-rút SARS-CoV-2.
   Từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021, 17 chuyên gia của Trung Quốc và 17 chuyên gia nước ngoài đã thành lập tổ chuyên gia liên hợp, chia thành 3 nhóm nhỏ gồm dịch tễ học, truy tìm nguồn gốc phân tử và động vật và môi trường, đã triển khai công việc tại Trung Quốc trong việc nghiên cứu truy tìm nguồn gốc trên toàn cầu kéo dài 28 ngày tại Vũ Hán.
    Dựa theo báo cáo nghiên cứu chung công bố cùng ngày, tổ chuyên gia liên hợp đã đánh giá về 4 con đường vi-rút xâm nhập vào cơ thể con người, nhận thấy rằng vi-rút SARS-CoV-2 “tương đối có khả năng đến rất có khả năng” truyền sang người qua vật trung gian, “có khả năng đến tương đối có khả năng” truyền trực tiếp sang người, “có khả năng” truyền sang người thông qua thực phẩm chuỗi lạnh, “rất không có khả năng” truyền sang người thông qua phòng thí nghiệm.
                                                              (Nguồn: CCTV NEWS, ảnh: Xinhuanet.com)