{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Mạng thông tin chính vụ Nam Ninh – phiên bản tiếng Việt

Ngày đăng:2020-07-24 09:38:44   

 

 

Mới đây, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị và Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã dẫn đầu một nhóm tới Thượng Hải để thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư, điều tra thực địa tại các doanh nghiệp như Tập đoàn Bảo Vũ Trung Quốc, Ô tô năng lượng mới Hợp Chúng, Ô tô năng lượng mới Thiên Tế v.v.

Trong đó, tại tòa nhà Bảo Vũ Thượng Hải, Vương Tiểu Đông đã gặp Trần Đức Vinh, chủ tịch Hội đồng quản trị và Bí thư Đảng ủy của Công ty TNHH Tập đoàn gang thép Bảo Vũ Trung Quốc, cùng chứng kiến việc ký kết thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn giao thông đường sắt Nam Ninh và Công ty cổ phần hữu hạn phần mềm Bảo Tín Thượng Hải, hai bên đã thảo luận và trao đổi quan điểm về việc tăng cường hợp tác hơn nữa và đạt được nhiều thỏa thuận. Vương Tiểu Đông nói rằng chiến lược phát triển Nam Ninh có nhiều điểm tương đồng với Tập đoàn Bảo Vũ , ông hy vọng rằng cả hai bên sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác thực tế và đẩy nhanh việc xây dựng các dự án hợp tác. Đồng thời, Trần Đức Vinh cũng nói rằng Tập đoàn Bảo Vũ đầy tự tin vào sự phát triển của mình tại Nam Ninh và sẽ nắm bắt cơ hội "Ba loại doanh nghiệp nhập Quế", làm sâu sắc hơn nữa bố cục kinh doanh tại Nam Ninh và góp phần thực hiện toàn diện chiến lược lớn mạnh thủ phủ của Nam Ninh.

Mới đây, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị và Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã dẫn đầu một nhóm tới Thượng Hải để thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư, điều tra thực địa tại các doanh nghiệp như Tập đoàn Bảo Vũ Trung Quốc, Ô tô năng lượng mới Hợp Chúng, Ô tô năng lượng mới Thiên Tế v.v.

Trong đó, tại tòa nhà Bảo Vũ Thượng Hải, Vương Tiểu Đông đã gặp Trần Đức Vinh, chủ tịch Hội đồng quản trị và Bí thư Đảng ủy của Công ty TNHH Tập đoàn gang thép Bảo Vũ Trung Quốc, cùng chứng kiến việc ký kết thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn giao thông đường sắt Nam Ninh và Công ty cổ phần hữu hạn phần mềm Bảo Tín Thượng Hải, hai bên đã thảo luận và trao đổi quan điểm về việc tăng cường hợp tác hơn nữa và đạt được nhiều thỏa thuận. Vương Tiểu Đông nói rằng chiến lược phát triển Nam Ninh có nhiều điểm tương đồng với Tập đoàn Bảo Vũ , ông hy vọng rằng cả hai bên sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác thực tế và đẩy nhanh việc xây dựng các dự án hợp tác. Đồng thời, Trần Đức Vinh cũng nói rằng Tập đoàn Bảo Vũ đầy tự tin vào sự phát triển của mình tại Nam Ninh và sẽ nắm bắt cơ hội "Ba loại doanh nghiệp nhập Quế", làm sâu sắc hơn nữa bố cục kinh doanh tại Nam Ninh và góp phần thực hiện toàn diện chiến lược lớn mạnh thủ phủ của Nam Ninh.

Mới đây, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị và Bí thư Thành ủy Vương Tiểu Đông đã dẫn đầu một nhóm tới Thượng Hải để thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư, điều tra thực địa tại các doanh nghiệp như Tập đoàn Bảo Vũ Trung Quốc, Ô tô năng lượng mới Hợp Chúng, Ô tô năng lượng mới Thiên Tế v.v.

Trong đó, tại tòa nhà Bảo Vũ Thượng Hải, Vương Tiểu Đông đã gặp Trần Đức Vinh, chủ tịch Hội đồng quản trị và Bí thư Đảng ủy của Công ty TNHH Tập đoàn gang thép Bảo Vũ Trung Quốc, cùng chứng kiến việc ký kết thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn giao thông đường sắt Nam Ninh và Công ty cổ phần hữu hạn phần mềm Bảo Tín Thượng Hải, hai bên đã thảo luận và trao đổi quan điểm về việc tăng cường hợp tác hơn nữa và đạt được nhiều thỏa thuận. Vương Tiểu Đông nói rằng chiến lược phát triển Nam Ninh có nhiều điểm tương đồng với Tập đoàn Bảo Vũ , ông hy vọng rằng cả hai bên sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác thực tế và đẩy nhanh việc xây dựng các dự án hợp tác. Đồng thời, Trần Đức Vinh cũng nói rằng Tập đoàn Bảo Vũ đầy tự tin vào sự phát triển của mình tại Nam Ninh và sẽ nắm bắt cơ hội "Ba loại doanh nghiệp nhập Quế", làm sâu sắc hơn nữa bố cục kinh doanh tại Nam Ninh và góp phần thực hiện toàn diện chiến lược lớn mạnh thủ phủ của Nam Ninh.