{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á cần là nền tảng mới thúc đẩy các thành viên cùng phát triển và xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại

Ngày đăng:2020-07-30 11:47:57   

 

 

[em]>Ngày 28/7, Chủ tịch Tập Cận BìnhChủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu [/em]>

[em]>tại lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ Hội đồng Thống đốc Ngân hàng (AIIB)[/em]>

Theo Tân Hoa xã: Ngày 28/7, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) diễn ra theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Tập Cận Bình chúc mừng khai mạc hội nghị, đánh giá tích cực sự phát triển lớn mạnh của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, nêu rõ Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á cần là nền tảng mới thúc đẩy các thành viên cùng phát triển và xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Các thành viên cần tập trung vào việc cùng phát triển, mạnh dạn mở mang, sáng tạo, kiến tạo thực tiễn tốt nhất, kiên trì mở cửa, bao trùm, xây dựng Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á thành ngân hàng phát triển đa phương kiểu mới thúc đẩy toàn cầu cùng phát triển, nền tảng thực tiễn phát triển kiểu mới tiến cùng thời đại, cơ quan hợp tác quốc tế kiểu mới tiêu chuẩn cao và hình mẫu mới hợp tác đa phương quốc tế. Trung Quốc luôn kiên trì và thực hiện chủ nghĩa đa phương, tiếp tục cùng các thành viên ủng hộ và xây dựng tốt Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á với tinh thần cởi mở, hợp tác và cùng thắng, góp phần lớn hơn cho cộng đồng quốc tế ứng phó rủi ro, thách thức, thực hiện cùng phát triển.

Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu nhấn mạnh, cuối năm 2013, tôi thay mặt Trung Quốc đề nghị trù bị thành lập Ngân hàng AIIB, thúc đẩy xây dựng và kết nối cơ sở hạ tầng khu vực châu Á, sâu sắc hợp tác khu vực, thực hiện cùng phát triển. Trong hơn năm hoạt động, Ngân hàng AIIB kiên trì tính quốc tế, quy phạm và tiêu chuẩn cao, thực hiện sự mở đầu tốt đẹp, từ thành viên sáng lập ban đầu phát triển đến thành viên đến từ châu lục hiện nay, nhóm bạn bè ngày càng rộng, đối tác tốt ngày càng nhiều, chất lượng hợp tác ngày càng cao, thể hiện hình ảnh mới của ngân hàng phát triển đa phương kiểu mới chuyên nghiệp, hiệu quả cao và liêm khiết.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, thực tiễn phòng, chống đại dịch COVID- trên thế giới chứng mình, nhân loại là cộng đồng cùng chung vận mệnh vui buồn có nhau, cùng hội cùng thuyền, chỉ có tương trợ lẫn nhau, đoàn kết hợp tác mới là con đường đúng đắn chiến thắng khủng hoảng. Muốn giải quyết các mâu thuẫn xuất hiện trong tiến trình toàn cầu hóa kinh tế, các nước cần nỗ lực hình thành quản trị toàn cầu bao trùm hơn, cơ chế đa phương hiệu quả hơn và hợp tác khu vực tích cực hơn. Ngân hàng AIIB cần là nền tảng mới thúc đẩy các thành viên cùng phát triển và xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Một là, tập trung vào việc cùng phát triển, xây dựng Ngân hàng AIIB thành ngân hàng phát triển đa phương kiểu mới thúc đẩy toàn cầu cùng phát triển. Ngân hàng AIIB cần dốc sức phục vụ nhu cầu phát triển của tất cả các thành viên, cung cấp đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao, giá thành thấp và bền vững nhiều hơn, vừa ủng hộ cơ sở hạ tầng truyền thống, lại ủng hộ cơ sở hạ tầng hạ tầng kiểu mới, cung cấp động lực mới cho thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của châu Á và khu vực khác.

Hai là, mạnh dạn mở mang, sáng tạo, xây dựng Ngân hàng AIIB thành nền tảng thực tiễn phát triển kiểu mới tiến cùng thời đại. Ngân hàng AIIB cần sáng tạo quan điểm phát triển, mô hình nghiệp vụ và quản lý cơ cấu, thúc đẩy kết nối, phát triển xanh và ủng hộ tiến bộ công nghệ thông qua phát triển các sản phẩm huy động vốn linh hoạt, đa dạng.

Ba là, kiến tạo thực tiễn tốt nhất, xây dựng Ngân hàng AIIB thành cơ quan hợp tác quốc tế kiểu mới tiêu chuẩn cao. Ngân hàng AIIB cần kết hợp hữu cơ việc tuân thủ tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, tôn trọng quy luật phát triển phổ biến với việc thích ứng nhu cầu phát triển thực tế của các thành viên, kiến tạo thực tiễn hợp tác phát triển quốc tế tốt nhất.

Bốn là, kiên trì mở cửa, bao trùm, xây dựng Ngân hàng AIIB thành hình mẫu mới hợp tác đa phương quốc tế. Cần kiên trì nguyên tắc cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng, thuận theo xu hướng điều chỉnh và diễn biến của bố cục kinh tế thế giới, hợp tác với các đối tác phát triển nhiều hơn, thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực, thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng cởi mở, bao trùm, ưu đãi phổ quát, cân bằng và cùng thắng hơn.

Chủ tịch Tập Cận Bình cuối cùng nhấn mạnh, Trung Quốc trước sau như một ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thực hành chủ nghĩa đa phương, cùng tìm kiếm phát triển với các nước trên thế giới với tinh thần cởi mở, hợp tác và cùng thắng. Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng các thành viên ủng hộ Ngân hàng AIIB, xây dựng tốt Ngân hàng AIIB, góp phần lớn hơn cho cộng đồng quốc tế ứng phó rủi ro và thách thức, thực hiện cùng phát triển.